Østfold Brensel AS

Østfold_Brensel_Degernes_Landbrukslag
Østfold Brensel AS 
ble etablert i 2009. Selskapet er et heleid datterselskap av Degernes Landbrukslag, og er distributør av diesel, fyringsoljer og parafin for Esso Energi.  

Selskapet har tankbiler for utkjøring av diesel, fyringsolje og parafin.
Våre markedsområder er Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler, Halden, Aremark og Rakkestad. 
I tillegg distribuerer vi til alle Landbrukslagets medlemmer uavhengig av distrikt. 

Østfold Brensel har også ansvaret for driften av Landbrukslagets kranbil og lastebil for utkjøring av varer til kunder og medlemmer.
 

Ta kontakt med oss for et godt tilbud!
Telefon: 69 22 35 00
Mail: trine@degernesland.no